Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μετρήσεις σε 24ωρη βάση
1o ΣΕΚ -6ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Νέστου 4 – Πλ. Μαβίλη)

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης
κάντε κλικ για μεγέθυνση   κάντε κλικ για μεγέθυνση
Θέση σταθμού μέτρησης


Στην παρακάτω γραφική παράσταση φαίνονται οι τιμές της πυκνότητας ροής ισχύος (για περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 3 GHz) όπως αυτές υπολογίστηκαν για τον συγκεκριμένο σταθμό μέτρησης στο χρονικό διάστημα της τελευταίας εβδομάδας. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στο χαμηλότερο επίπεδο αναφοράς του φάσματος των ραδιοκυμάτων 1.2 W/m2 (κόκκινη γραμμή) και 2.7 W/m2 (πράσινη γραμμή) που αντιστοιχεί στο όριο της συχνότητας των 900 MHz της κινητής τηλεφωνίας.

κάντε κλικ για μεγέθυνση
Εβδομαδιαίο γράφημα πυκνότητας ροής ισχύος

Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται πόσες φορές κάτω από τα όρια είναι η εβδομαδιαία μέση τιμή και η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος για δύο περιοχές συχνοτήτων (100kHz-3GHz, 900MHz-3GHz). Στη ζώνη 100kHz-3GHz όριο για την Πυκνότητα Ροής Ισχύος είναι η τιμή των 1.2 W/m2 που αποτελεί το αυστηρότερο όριο στη ζώνη και αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο αναφοράς του φάσματος των ραδιοκυμάτων. Αντίστοιχα στη ζώνη 900MHz-3GHz όριο για την Πυκνότητα Ροής Ισχύος είναι η τιμή των 2.7 W/m2 που αντιστοιχεί στο όριο της συχνότητας των 900 MHz της κινητής τηλεφωνίας.

κάντε κλικ για μεγέθυνση
Ενεργός τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος


Δημιουργία Γραφήματος
Από: 
Έως: 
Περιοχή συχνοτήτων: 
 
Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 7 Μαΐου 2010 έως 27 Νοεμβρίου 2020.
Επιλογή Σταθμού
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για να επιλέξετε κάποιον άλλο σταθμό της ίδιας περιφέρειας.

Μετρήσεις Στενής Ζώνης

 

Επικοινωνία Επικοινωνία | Εκτύπωση Εκτύπωση
English Επιλογή Σταθμού: επιλέξτε σταθμό μέτρησης
Επιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων