Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μετρήσεις Στενής Ζώνης
1o ΣΕΚ -6ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Νέστου 4 – Πλ. Μαβίλη)
Ημερομηνία μέτρησης: 7 Ιουνίου 2010


Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης
κάντε κλικ για μεγέθυνση   κάντε κλικ για μεγέθυνση

Επιλέξτε ημερομηνία μέτρησης
 
Αποτελέσματα μετρήσεων

Στο ραβδόγραμμα φαίνεται πόσες φορές κάτω από το αυστηρότερο όριο κάθε φασματικής υποπεριοχής είναι η τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος σε κάθε υποπεριοχή του φάσματος που ελέγχθηκε.

κάντε κλικ για μεγέθυνση

Στο ραβδόγραμμα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη πυκνότητα ροής ισχύος για κάθε υποπεριοχή του φάσματος που ελεγχθηκε. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει το αυστηρότερο επίπεδο αναφοράς κάθε υποπεριοχής του φάσματος ( που αντιστοιχεί στη μικρότερη συχνότητα κάθε υποπεριοχής ), σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

κάντε κλικ για μεγέθυνση

Στο σχήμα απεικονίζεται η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε υποπεριοχής φάσματος στη συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση για συνθήκες θερμικής επίδρασης ( βλ. Κ.Υ.Α. αριθ. 53571/3839/6-9-2000, Ν 3431/06 ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006 ).

κάντε κλικ για μεγέθυνση

Επιλογή Σταθμού
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για να επιλέξετε κάποιον άλλο σταθμό της ίδιας περιφέρειας.

Μετρήσεις 24ώρου

 

Επικοινωνία Επικοινωνία | Εκτύπωση Εκτύπωση
English Επιλογή Σταθμού: επιλέξτε σταθμό μέτρησης
Επιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων